Aile Olmanın Önemi

Hepimizin çok küçük yaşta öğrendiği bir kavramdır aile, anne, baba ve kardeşlerimizden oluşan en yakınımızdaki birimdir. Her zaman içinde yer aldığımız, destek aldığımız paylaştığımız ve sığındığımız bu kurum doğumdan ölüme kadar hayatımızın en önemli unsurudur. Toplum bireylerden oluşur. Bireylerin ise ait olduğu en küçük kurum ailedir. Yani aileler toplumun yapı taşıdır, denebilir. Bir insanın ilk eğitim yuvası ailesidir. Hayat hakkında temel konuları ailemizden öğreniriz. Bize her zaman yardımcı olan ailemiz evden ayrıldıktan sonra da bizi bırakmaz ve her zaman yanımızda olur. Bireylerin eğitimli ve düzgün kişiler olması toplumu da yüceltir. Bireylerin temel eğitimi aldıkları yer de aile olduğuna göre bir toplumun gelişmesi açısından aileler çok büyük önem taşımaktadır. Topluma ve ülkesine faydalı bireyler, iyi ailelerden yetişir.

Genelde çocuk için aile daha önemli gibi görülse de yetişkinler içinde bir o kadar önem içermektedir. Aile kurumunun güçlülüğü ve sürekliliği hem çocuklar hemde yetişkinler için oldukça pozitif bir etki oluşturmaktadır. Dağılmış yada sorunlu aile ortamlarından çocuklar kadar yetişkinlerde etkilenmekte, problemli bir aile yapısı ailenin tüm üyelerini olumsuz yönde etkilemektedir.

Özellikle anne babanın boşanma yada ayrı yaşamaya karar vermesi gibi durumlarda yetişkin çocukların küçük çocuklara göre daha fazla etkilendiği belirlenmiştir. Bu tür durumların çocuğun ruh sağlığının bozulmasına kadar gidebilecek bir sorunlar zinciri oluşturabileceği unutulmamalıdır. Çocuklar böyle bir durum sonucunda sizin sandığınızdan çok daha fazla etkilenirler.

Türkiye gibi aile yapısına önem veren bir ülkede yaşayan bireyler için aile birliğinin önemi 2-3 kat daha artmaktadır Özellikle büyük şehirlerde çok daha fazla rastlamaktayız. İstanbul boşanma avukatı denildiği zaman arama motorlarında bile ne kadar çok boşanma davasının olduğunu görebiliyoruz. Son dönemlerde giderek zayıflamakta olan aile kurumuna gereken önemi vermek ve her zaman aile kurumunu güçlü tutmak hem yetişkinlerimiz hemde çocuklarımız için daha sağlıklı bir geleceğe adım atmanın en doğru yolu olacaktır.

Gençler, toplumumuzun nüfusunun büyük kısmını oluşturmaktadır. Ülke olarak en büyük zenginliğimiz gençlerimizdir. Aile bağlarının çelik gibi sağlam olması her yerde gereklidir fakat Türkiye gibi genç nüfusu fazla bir ülkede bu durum daha da önem kazanmaktadır. İnsanın günümüzdeki yalnızlığı bencillik yanılgısına yol açabilmektedir. İnsan hiçbir zaman tek başına düşünülemez. Bir ailenin ürünüdür ve bir aile oluşturmak üzere yetişmiştir. Hayat ona bir mirastır ve o mirası devretmek üzere yaşamaktadır. Bunu göz ardı edip kendi varlığını yüceltmeye ve diğerlerinin önüne geçmeye çalışmak bir yanılgıdır. Aile temel bir yetkinlik ve temel bir ölçüttür. Aileye olan davranışlarından ve bakışından kişinin hayattaki konumunu belirlemek ve eleştirmek mümkündür. Kişiyi detaylı tanımaya çalışmayın, ailesine olan davranışlarına bakın. O yoksa, üzerine inşa edilecek bir temel yok demektir.