Avukat Leman Elif Çavuşoğlu

Avukat olmak için tüm mesleklerde olduğu gibi lise eğitimini tamamlamak ve üniversite sınavlarına girip yüksek puan almak gerekir. Üniversite sınavlarına girip yüksek puan alan kişiler hukuk fakültesini tercih ederek avukat olabilmek için ilk adımı atmış olur. Hukuk fakültesi eğitimleri 4 yıl sürmektedir. 4 yıllık hukuk eğitimini tamamlayan kişiler 12 aylık süre içerisinde avukatlık stajı yapmalıdır. Bu stajın ilk 6 ayı mahkemelerde kalan 6 ayı ise en az 5 yıl deneyimli Bursa’da Avukat Elif Çavuşoğlu gibi bir avukatın yanında yapılmaktadır. Stajın tamamlanması ile bağlı bulunan ildeki baroya stajın bittiğine dair bildirim yapılır, staj dosyası teslim edilir ve avukatlık ruhsatı için başvuru yapılır.

Baronun stajı incelemesi ve onaylaması ile avukatlık ruhsatı kişiye teslim edilir. Ruhsatını alan avukat isterse kendi bürosunu açar isterse de başka bir hukuk bürosunda uzmanlaştığı alanda çalışmaya başlar.

Ceza avukatı talebiniz olduğunda Elif Çavuşoğlu ile irtibata geçebilir, mahkeme sürecinizi birlikte değerlendirebilirsiniz.

Bursa’daki Ceza Avukatı Elif Çavuşoğlu gibi başarıyı hedeflemiş ve alanında uzmanlaşmış avukatlar ile çalışmak en sağlıklı karar olacaktır.

1983 yılında doğmuş olan Elif Çavuşoğlu ortaokul ve lise dönemlerini başarılı bir şekilde bitirmiştir. Daha sonrasında İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış olup başarılı bir not ortalaması ile buradan da mezun olmuştur.

Bursa Avukat Elif Çavuşoğlu Ceza Hukuku alanında uzmanlaşmış olmakla birlikte aynı zamanda İş Hukuku ve Aile Hukuku alanlarında da uzmanlaşmış olup bu alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca kendi avukatlık bürosunda bağımsız olarak avukatlık mesleğine devam etmekte olan avukat siz değerli müşterileri için güvenilir bir hizmet sunmaya devam etmektedir.

Bireylerin birbirleri ile ve devletle ilişkilerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarda hukuki bilgilerine başvurulan ve bireyleri ilgili yerlerde özellikle de mahkemelerde temsil eden ve haklarını savunan kişilere avukat denir.

Avukatın Görevleri

 • Bir kimsenin avukatlığını kabul etmeden önce ilgili kişiyi dinlemekte ve varsa var olan dava dosyasını incelemektedir.
 • Müvekkiline yararlı olabileceğine inandığı takdirde davayı kabul etmektedir.
 • Dava konusu ile ilgili yasaları, yüksek mahkemelerin kararlarını incelemekte ve bunları savunmasına dayanak olarak göstermektedir.
 • Mahkemelerde çeşitli davalar açmakta yada müvekkilinin aleyhine açılan davaya katılmaktadır.
 • Dava ile ilgili geniş bir araştırma ve inceleme yapmaktadır.
 • Dava ile ilgili tanıkları mahkeme heyetine dinletmekte ve sorular sormaktadır.
 • Mahkeme sonuçlanıp karar açıklanmadan önce kararı müvekkilinin lehine sonuçlanmasını sağlamak amacıyla savunma metnini hazırlamakta ve konuşma yapmaktadır.
 • Mahkemenin açıklandığı karara itiraz etmekte ve ve gerektiğinde üst üst mahkemeye sunacağı dosyayı hazırlamaktadır.
 • İstenildiği takdirde ilgili hukuki konularda bilgi vermekte ve danışmanlık yapmaktadır.
 • İcra takipleri yapmaktadır.
 • Yeni çıkan yayın ve kanunları takip etmektedir.

Detaylı bilgi için: https://fivitan.com/avukat-olmak/