Uludağ Üniversitesi

Bursa İlinde faaliyette Olan “Uludağ Üniversitesi” 1982 yılından bu yana Eğitim Ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Eğitimleri, Ve İkinci Öğretim 11 Fakülte, 3 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 16 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır…

41841 Lisans, 1242 Yüksek Lisans, 404 Tıpta Uzmanlık, 584 Doktora öğrencisi olmak üzere toplam 44.71 öğrencisi olan ve 2003 Yılı itibariyle Üniversitede toplam 332 Profesör, 136 Doçent, 259 Yardımcı Doçent, 269 Öğretim Görevlisi, 132 Okutman, 859 Araştırma Görevlisi, 84 Uzman olmak üzere toplam 2071 öğretim elemanı bulunmaktadır…